זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת דברים

להלן זמני כניסת שבת ויצאת שבת לפרשת דברים בעיר בית שמש.

זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת בלק

זמני כניסת שבת ויציאת שבת בית שמש כולל זמן שקיעה וזמן ר"ת לפרשת בלק.

דילוג לתוכן