זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת מטות מסעי

זמני כניסת שבת ויציאת שבת בית שמש כולל זמן שקיעה וזמן ר"ת.

כניסת שבת

19:11

שקיעה

19:51

צאת שבת

20:29

צאת שבת ר”ת

21:03

מרחבי האתר
דילוג לתוכן