זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת תולדות

זמני כניסת שבת ויציאת שבת בית שמש כולל זמן שקיעה וזמן ר"ת.

כניסת שבת

16:10

שקיעה

16:50

צאת שבת

17:24

צאת שבת ר”ת

18:02

מרחבי האתר
דילוג לתוכן