צילום: יהושע וויס

הלך לעולמו ר’ משה שיינפלד בן 100

הלך לעולמו הישיש ר' משה שיינפלד, מחשובי חסידי ביאלא - בית שמש, שהתגורר בשנים האחרונות אצל בנו בעיר.

בבית החולים ‘שערי צדק’ בירושלים, נפטר בצאת החג הרב הגאון החסיד הישיש ר’ משה צבי שיינפלד ע”ה מזקני חסידי ביאלא בית שמש בן 100 בפטירתו.

המנוח ר’ משה צבי ז”ל חלה בתקופה האחרונה, כאשר גילו אצלו את המחלה הנוראה, כאשר למרות גילו המופלג עדיין נשאר צלול בדעתו, וטיפלו בו במסירות אין קץ, אולם למרות זאת בשבועות האחרונים נאבקו על חייו, כאשר מיד בצאת החג השיב את נשמתו הזכה לבוראה, כשהוא בן 100 בפטירתו.

היה שריד לדור דעה, זכה להסתופף בצילם של גדולי וצדיקי הדורות, אולם ביותר נתקשר בקשר אמיץ אל הרה”ק בעל ה’חלקת יהושע’ מביאלא זיע”א אשר אף קירבו בחביבות, ולמשנתו הטהורה גידל את צאצאיו הרבים.

לאחר פטירת הרבי ה’חלקת יהושע’ התקשר בקשר אמיץ וחזק ובביטול גמור אל בנו ממשיך דרכו הרה”ק בעל ה’להבת דוד’ זיע”א ולאחריו בצל בנו יבדלחט”א כ”ק אדמו”ר מביאלא בית שמש שליט”א ועד ליומו האחרון היה מקושר ודבוק בעבותות חיבה והכנעה לאדמו”ר שליט”א.

מכריו הרבים מספרים על אדם צדיק תמים וחסיד בכל מעשיו, היה אהוב על הבריות, והיה מקבל כאו”א בסבר פנים יפות, חבל על דאבדין ולא משתכחין.

המנוח הינו אביו של הגה”ח הנודע בשערים הרב ישראל אשר שיינפלד שליט”א משפיע בחצה”ק ביאלא בית שמש, אצלו התגורר בשנים האחרונות.

הלוויה נערכה בלילה האחרון מוצאי יו”ט ראשון בשעת ליל מאוחרת, כאשר למרות השעה הגיעו המוני בני משפחתו יחד עם מאות חסידי ואוהדי בית ביאלא ללוות את המת, ולחלוק לו כבוד האחרון.

הלוויה יצאה מבית הלוויות שמגר בהשתתפות האדמו”ר מביאלא בית שמש שאף אמר קדיש, לעבר הר הזיתים שם נקבר סמוך ונראה לחלקת רבותיו הקדושים מביאלא זיע”א.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן