כינוס ייסוד בית המדרש החסידי המרכזי ברמה ה’

המונים מתושבי רמת בית שמש ה', בכינוס ייסוד בית המדרש החסידי המרכזי.

בכנס מרגש ורב רושם התכנסו השבוע ביום ראשון המונים מתושבי רמת בית שמש ה’ בייסוד בית המדרש החסידי המרכזי בשכונה שממוקם ברח’ חגואל, במעמד נטלו חלק מרנן ורבנן גדולי הרבנים והאדמורי”ם שליט”א, שאף נשאו מדברותם בקודש.

הכנס המרגש נפתח בשירי רגש והתרוממות הנפש ששורו במשך זמן רב בהתעלות נפלאה קרוב למאה מתושביה החסידיים של רמת בית שמש ה’ שהודו לד’ על זכייתם הגדולה להתגבש ולקבוע את מושבם בפינת יקרת שכונה קדושה זו, ונשאו תפילה חרישית כי יהיה המקום לתל תלפיות ומרכז תורני לרבבות אלפי ישראל.

במרכז המעמד נערך מעמד קביעת מזוזה ע”י כ”ק מרן אדמו”ר מויז’ניץ בית שמש שליט”א, מגדולי מנהיגי היהדות הנאמנה בבית שמש, לאחר קביעת המזוזה נשא כ”ק אדמו”ר שליט”א דברים נרגשים כאשר ציין כי המקום יהיה למרכז של היהדות החרדית והחסידית בבית שמש, והאציל מברכתו למרא דאתרא המשפיע הרה”צ רבי יהודה לייב טאוב שליט”א מרבני השכונה שיזכה לנווט את השכונה הקדושה בסייעתא דשמיא ובחסד עליון כאשר נודעה אהדתו הגדולה בקרב רבבות אלפי ישראל בארה”ק ובחו”ל.

לאחר מכן נשא דברים הגאון הגדול רבי נתן הכהן קופשיץ שליט”א מרבני בית שמש בציינו את הזכי’ הגדולה להיות מאלף המשפחות החרדיות הראשונות בקריה החרדית “נווה התורה” כאשר ציין זכרונות מהתושבים הראשונים בקריה החרדית “נחלה ומנוחה” בעיר, לאחר מכן האציל הגאון שליט”א את ברכתו לתושבי השכונה שזכו לחסות בצילו וליהנות מגדלותו בתורה והלכה של רב השכונה הרה”צ רבי יהודה לייב טאוב שליט”א אשר זכה לדלות מים ממצוקי הדורות.

דברי נעילה נשמעו דברים מרגשים מפי הרה”צ רבי יהודה לייב טאוב שליט”א מרבני השכונה אשר בדברים קצרים הביע שבח והודאה להשי”ת על הזכי’ הגדולה להיות ממייסדי השכונה הקדושה כאשר רואים ב”ה סייעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע ומאות המשפחות המתקרבים כבר ב”ה בקירוב לאלף משפחות חרדיות מתענגים על פינת יקרת של שכונה מפוארת לצד חיים רוחניים נעלים ואווירת קודש כראוי וכיאות לשכונה חרדית וחסידית מרכזית.

לאחר מכן פצחו המשתתפים בריקודי שמחה להודות ולהלל להשי”ת כי לא כלו רחמיו המרובים עם ייסודה של שכונה קדושה במרכזה של בית שמש החרדית, גדול היה המעמד לכבודה של תורה וחסידות.

המשתתפים נעלו את המעמד ברגשים כבירים של התרוממות הנפש והודאה לד’ על המשך התפתחותה המואצת של השכונה הקדושה.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן