בד”צ העדה החרדית: חוגגים פורים בבית שמש רק בי”ד

הכרעה נפלה: עפ"י הוראת רבני העיר בראשות מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א והבד"ץ, גם השנה ינהגו פורים ברמת בית שמש ד' בי"ד ולא בט"ו.

הכרעה נפלה: עפ”י הוראת רבני העיר בראשות מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א והבד”ץ, גם השנה ינהגו פורים ברמת בית שמש ד’ בי”ד ולא בט”ו.

הפולמוס על קריאת המגילה ברמת בית שמש ד’ שעורר רעש גדול בהיכלי התורה וההלכה מגיע היום לסיומו עם מכתב מיוחד של רבני העיר בית שמש ושל הבד”צ בראשות מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א

הפולמוס על קריאת המגילה ברמת בית שמש ד’ התעורר השנה לאחר שנוספו בניינים חדשים בשכונת רמת בית שמש ד’ המחברים את השכונה לאיזור ‘חורבת תל ירמות’, שלפי דברי הארכיאולוגים חורבה זו היא חורבת העיר ירמות הקדומה המוזכרת בתנ”ך כעיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון.

בעקבות חיבור שכונת רמת בית שמש ד’ לאיזור חורבת תל ירמות המיוחסת אחר העיר ירמות הקדומה, התעוררה שאלה הלכתית כבדת משקל אם יש לקרוא ברמת בית שמש ד’ בט”ו, או שיש לקרוא בו בי”ד כפי שהיה עד עתה.

מכתבים ומאמרים רבים פורסמו בנושא לכאן ולכאן, וכמו כן נערכו במקום סיורים של רבנים חשובים באתר ירמות.

לאחר דיונים ארוכים ושמיעת כל הצדדים בלשכת בד”ץ העדה החרדית בירושלים, נפלה ההכרעה במכתב הבד”ץ עם חתימת הראב”ד מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א כי יש לנהוג פורים ברמת בית שמש ד’ רק בי”ד.

המכתב נכתב בקצרה ללא נימוקים, אך הראב”ד ציין בשולי המכתב כי כתב תשובה מפורטת בעניין בנימוקי הפסק, ומכתב התשובה יפורסם בימים הקרובים.

במכתב מיוחד תחת הכותרת פסק הלכה לתושבי רמב”ש ד’ בית שמש כותבים הבד”ץ: “בדבר השאלה בענין זמן קריאת המגילה ברמת בית שמש, אחרי ששמענו ועיינו בכל הנושא והמסתעף, הננו להודיע שלפי דעתינו אין לשנות ממה שהיה נהוג עד היום בבית שמש, ובכל שכונות העיר בית שמש ימשיכו לקרוא את המגילה ולנהוג מצוות יום הפורים ביום ארבעה עשר אדר כדין ערי הפרזות, ולא בט”ו גם לא לחומרא”.

מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א הוסיף בשולי מכתב הבד”ץ וז”ל: אודות קריאת המגילה השנה ברמת בית שמש, ביארתי והסברתי בתשובה שזמנה בי”ד בלבד ואין מקום לשנות. ואם מחמיר לעצמו לבד בצינעא, אין בידינו למונעו, רק יזהר לא לקרוא בציבור משום חשש איסור לא תתגודדו. וראוי לא לפרסם שלעצמו מחמיר משום יוהרא, ומיהו בשמחה ראוי לנהוג בכל מקום בט”ו כמבואר ברמ”א, הנני המצפה לרחמי שמים מרובים משה שטרנבוך.

כמו כן בימים אלו גם פורסם מכתב רבני העיר בית שמש בראשות המרא דאתרא הגאון רבי נתן הכהן קופשיץ שליט”א כי להלכה ולמעשה יש לנהוג פורים בבית שמש בי”ד בלבד.

מרחבי האתר
חדשות בית שמש

חשוד נוסף בחשד לשוחד בחירות נעצר בעיר

חקירת חשד לשוחד בחירות בבית שמש: חשוד נוסף תושב בית שמש נעצר לחקירה במחוז ירושלים במשטרה, בחשד לשוחד בחירות וקבלת דבר במרמה. עפ״י החשד הוא הציע כסף לאזרחים שבחרו שלא לבחור, זאת בתמורה להצבעה למועמד מסויים.

לידיעה המלאה »
דילוג לתוכן