באופוזיציה מחפשים חו”ד שתאפשר להצביע במליאה

היועץ המשפטי לעירייה הודיע במייל לחברי מועצה כי אין למליאת המועצה סמכות לדון ולקבל החלטות כפי שנוסחו בזימון הישיבה למחר. האופוזיציה מחפשת חוות דעת שתאפשר לה לדון ולהצביע.

יממה לפני כינוס ישיבת מועצת העיר, שלח היועץ המשפטי לעירייה עו”ד מיקי גסטוירט מייל לחברי המועצה שבה הבהיר כי אין למועצה סמכות לדון בנושאים שנכתבו בזימון לישיבה.

במכתבו כתב כי בנושאים שהופצו בזימון לסדר היום ולאחר שבחן את ההצעות השונות, הוא מחווה את דעתו כי אין בסמכותם לקבלם.

היועץ המשפטי עבר סעיף אחר סעיך מאלו המונחים לדיון מחר בישיבה, וקבע כי על פי חוות דעתו המשפטית, אין למליאת מועצת העיר סמכות לדון ולקבל את ההחלטות. את מכתבו הוא מסיים בסעיך כי ככל ויתקבלו החלטות בניגוד לחוות דעת זו, לא יהיה להן תוקף משפטי מחייב.

מיד לאחר שליחתו של המכתב, קיבל היועץ תגובות מחברי האופוזיציה, בהם הטיחו בו כי הוא נקט עמדה לטובת ראש העיר. חבר המועצה שמעון גולדברג השיב לו: “נהנתי מאוד מעצם חוות הדעת שלך והן מהתזמון. נבחן אותה ואני סמוך ובטוח שהחברים ייקחו בחשבון את דעתך במליאה עצמה. המליאה תתקיים כמתוכנן”.

חבר המועצה שלמה ברילנט הגיב וכתב: “לצערי אתה מתנהל באופן שאתה כאילו מכיר רק את החוק מה ראש העיר יכולה לתקוע ולהרוס את העיר. אבל בקשה לעיון במסמכים לפי פקודת העיריות לא ראיתי שאתה מוציא חוות דעת שזה לא חוקי לא לתת. או בקשות של חברי מועצה לקבל את חוות הדעת שאתה מוציא עדין לא ענית לצערי. או לחייב את ראש העיר לזמן ועדה עליונה כפי שכתבת לי, שראש העיר מחוייבת לזמן, אתה לא מחייב אותה. שומר הסף זה דו-צדדי ולא חד צדדי”.

חבר המועצה ישראל סילברסטין הגיב וכתב: “אני מצטרף לדברים. לצערי עו”ד גוסטווירט מתנהל כיועץ משפטי אישי של ראש העיר ובכך לדעתי פסל את עצמו מלהמשיך ולתת ייעוץ אובייקטיבי.

תגובה שלח ליועץ המשפטי גם חבר המועצה משה שטרית שכתב: “מצער מאוד שאתה מדרדר לרמות כאלה, במקום לעמוד על תפקידך כיועץ המשפטי של העירייה. זה לא יעזור. גם אתה וגם ראש העיר, לא תוכלו למנוע מאיתנו לעמוד על זכויותנו. יש עדין משמעות לחוק בעיריית בית שמש.

כאן המקום לציין כי חברי האופוזיציה עשויים להפתיע מחר עם חוות דעת משפטית שונה מזו של היועץ המשפטי. אחד מחברי האופוזיציה אמר לאתר 418 כי “אנחנו שומרים על זכותנו לחוות דעת נוספת כפי שהחוק מאפשר ובוודאי שהמליאה תהיה הזדמנות טובה לחברים לומר את דעתם ולהגן על זכותם. עוד הוא הוסיף כי בעבר עלו נושאים ואושרו נושאים במליאה גם בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי. יש לנו אפשרות להציג חוות דעת אחרת”.

ביקשנו את תגובת היועמ”ש באמצעות דוברות העירייה וזו תגובת עיריית בית שמש: יועמ”ש עיריית בית שמש מבצע את תפקידו נאמנה ונותן הוראות מתאימות ככל שנדרש ולמי שנדרש.
היועמ”ש לא נוהג לכתב עיתונאים ובעלי אתרים בכל הנחיותיו המשפטיות כך שעובדתית אין צדק בדברי חברי המועצה.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן