בוני עולם: התלכדות מרשימה של מאות רבנים ודיינים בכנס השנתי לרפואה והלכה

בהדרת כבוד הוקרא בפני הרבנים מכתבו של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגרמ"ה הירש שליט״א: ״כינוס חשוב זה, בא לתת ידיעות חשובות ונחוצות לכל רב ומורה הוראה, בתחום זה אשר קדושתו וייחוסו של כלל ישראל תלויים בזה".

בתחושת שליחות רבה התקיים הכנס השנתי לרפואה והלכה של ארגון ‘בוני עולם’ בבני ברק בהשתתפות מאות רבנים, דיינים ומורי הוראה.

בהדרת כבוד הוקרא בפני הרבנים מכתבו של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגרמ”ה הירש שליט״א לכבוד באי הכנס: ״כינוס חשוב זה, בא לתת ידיעות חשובות ונחוצות לכל רב ומורה הוראה, בתחום זה אשר קדושתו וייחוסו של כלל ישראל תלויים בזה. ארגון ׳בוני עולם׳, מלבד העזרה הגדולה שהוא נותן לזוגות, הן בעצה והנחיה והן בסיוע כלכלי להוצאות הרפואה, בליווי מסור ונאמן, תוך קשר עם גדולי המומחים בכל התחומים – מתייחד בפיקוח נאמן על כל התהליכים הרפואיים על פי ההלכה הצרופה, כל פעולותיו הן בנאמנות מוחלטת לגדרי ההלכה המסורים לנו וכי הוא מתנהל על ידי גדולי ההוראה בדורנו, ובראשם הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט”א רבה של בני ברק והגאון רבי משה שאול קליין שליט”א שמכוונים את פעולותיו של הארגון בכל דבר וענין״.

בסיום אגרתו הנדירה, ראש הישיבה שליט״א בהוראה לרבנים: ״על מורי ההוראה והרבנים החשובים שליט״א לדעת כי בכל צורך וענין המגיע לפתחם מקהל מרעיתם ומצריך סיוע מקצועי בעניינים אלו, ניתן להפנותם לארגון ‘בוני עולם’, ובזה ליבם יהא סמוך ובטוח כי כל הפעולות תיעשנה על פי ההלכה והכרעות גדולי התורה, ובזכות זו יזכו גם לסייעתא דשמיא הגדולה שמלווה את ׳בוני עולם׳…״.

מיד לאחר הקראת האגרת הנדירה פתח את הכינוס הגדול מנהל ׳בוני עולם׳ בישראל הרב אליקים לבנון שהציג את פעילות הארגון שחובק עולם ופועל למען בריאת העולמות באמצעים שונים. הוא סקר את המחלקות הרבות ששותפות למטרה העליונה, והדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה בין הארגון לבין הרבנים. ״בוני עולם עוסק בהנגשת כל הידע הרפואי ועומד לעזר הרבנים בבואם לפסוק את הפסיקה ההלכתית, ולכן חשובה מאד ההתכנסות״.

בראש הכנס בלטה השתתפותם של חברי ועדת ההלכה של ׳בוני עולם׳ הגרש”צ רוזנבלט רב העיר בני ברק, הגר”ש מחפוד חבר מועצת חכמי התורה, הגרמ”ש קליין רב שכונת ‘אור החיים’ והגרי”מ הגר בן מרן האדמו”ר מויז’ניץ ואב”ד הקהילה באלעד.

ראשון הדוברים חבר מועצת חכמי התורה הגר”ש מחפוד שליט״א חיזק את ידי הארגון: ״חז״ל אמרו שמבטלים תלמוד תורה כדי לעסוק בפריה ורביה. ארגון ׳בוני עולם׳ עסוק יום ולילה בעזרה לזוגות בנושא פריה ורביה, והכל נעשה בהקפדה הלכתית תוך ייעוץ עם רבנים העומדים בראשה. בזכות זה הם רואים סיעתא דשמיא
גדולה בפעילותם״.
דברי ברכה נרגשים נשא הגרש”צ רוזנבלט שליט״א רב העיר בני ברק שהעיד בדבריו כי ״בוני עולם לא זזים ממה שגדולי ישראל אומרים ועל פיהם הם הולכים״. את דבריו סיים ובירך ״הקב״ה יעזור להם ויסייע בידם לעזור למצפים לישועה״.
מיד לאחמ״כ הופיעו בכירי הרופאים ד”ר שניר דקלו וד”ר מוטי גולדנברג בפני מאות הרבנים ומורי ההוראה ובמשך שעה ארוכה הציגו פרוצדורות רפואיות סבוכות, ואת הפתרונות המוצעים. הרופאים הוסיפו וציינו על סמך ניסיונם את חשיבות הקשר בין הרבנים לרופאים – דבר המביא תועלת רבה עבור הזוגות.
בקשב רב האזינו הרבנים להרצאתו של היועץ ההלכתי מטעם ׳בוני עולם׳ הרב עזריאל וידרקר שהרצה בנושא חיי המשפחה ע”פ ההלכה.
בפני הרבנים הוצגה הפעילות של ‘בוני עולם’ בתחום הייעוץ ההלכתי-רפואי. ״כל יום מתקבלות כ-300 שיחות לכלל היועצים כאשר גם רבנים מפנים אלינו את הפונים וגם הרבנים בעצמם פונים״.
עוד הוסבר כי לאור העובדה שהארגון נוסד על ידי גדולי ישראל וממשיך את פעולותיו יחד עם עצת גדו”י, ישנה חשיבות רבה בתיאום מלא בין הרב המלווה את הזוג לבין היועצים ההלכתיים של הארגון.
רבנים ומו״צים פנו לאחר הכנס להנהלת ׳בוני עולם׳ והודו להם על שנטלו על עצמם לארגן ערב מקצועי וייחודי זה שהעשיר אותם בכלים נחוצים וחשובים לטובת הפונים הרבים הצריכים עזרה ברפואה והלכה.
כינוס זה התקיים כחלק מפעילות ארגון ׳בוני עולם׳ מיסודו של הרב שלמה בוכנר, להעמקת שיתופי הפעולה בין הרבנים ומורי ההוראה לבכירי הרופאים והצגת
המחקרים העדכניים בתחומי הרפואה.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן